Intensyvus dienos turas kupinas Tikro Balio patyrimų visiems tiems, kurie nori pamatyti ir patirti kuo daugiau per vieną dieną. Gerai išsimiegokite ir nuo pat ankstaus ryto leiskitės į pažintį su Balio sala.

Rytą pradedate su tikro Balio pažinimu Bangli kaimelyje, kur jūsų lauks lengvi užkandžiai ir tradicinio organinio maisto ruošimo pamoka ekologinį gyvenimą puoselėjančioje baliečių šeimoje. Šioje nuostabioje vietoje susipažinsite su baliečių šeima, pamatysite jų gyvenimą iš arti. Nepraleiskite progos padiskutuoti apie gyvenimą su mūsų mylimu gidu. Maisto ruošimo pamokos metu susipažinsite su balietiškos virtuvės subtilybėmis, tradicinio gėrimo receptu, stebėsite kaip gaminamas kokoso aliejus, vedami patyrusių tradicinės balietiškos virtuvės šeimininkų, išbandysite net 7 patiekalų receptus. Pietums valgysite tai, ką patys pagaminsite! Pasimėgavus pietumis, aplankote Gunung Kawi – vieną seniausių ir didžiausių archeologinių Balio paminklų, kur palikę viską kas seno, žengsite pro vartus į kažką naujo… Šios vietos energija tiesiog užburia. Vėliau vyksite į tikrai išskirtinę vietą, į kurią kiekvieną dieną šimtai baliečių atvyksta ir dalyvauja amžių glūdumas siekiančioje šventoje vandens ceremonijoje. Tai Tirta Empul šventykla. Patyrusio gido vedami galėsite patirti švento vandens galias ir Jūs. Tikrai žodžiais nenusakoma Balio dvasios ir harmonijos patirtis. Apsivalius sielą ir kūną, ramiai ir niekur neskubėdami ragaujate  įvairiausias vietines arbatas, kavas ir, žinoma, žymiąją Luwak kavą. Ir dienos pabaigai aplankysite Tegalalang ryžių terasas – vieną iš įspūdingiausių vaizdų saloje. Čia galima pasisupti “dangaus” supynėmis! Pakilkite aukštai virš ryžių terasų ir pasimėgaukite atsiveriančiu vaizdu po kojomis. Pasimėgavę žaluma vakarėjant grįšite į viešbutį.

Pasiruošimas: patogi avalynė,  kepurė, kremas nuo saulės, rankšluostis, maudymosi apranga, skara (sarong) ėjimui į šventyklą, rūbai persirengimui po vandens ceremonijos, lauktuvės baliečių šeimos vaikams.

TURO DATA IR LAIKAS Pagal jūsų individualų pageidavimą
MIN. KELIAUTOJŲ SKAIČIUS 2 asmenys
TURO PRADŽIOS VIETA Jūsų viešbutis
TURO KAINA 85 € 15 € asmeniui mokama Balinėtojams pavedimu už programos sudarymą ir rezervavimą pagal pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

70 € asmeniui mokama Balyje programą vykdančiam paslaugos teikėjui. Norint, kad programos gidas būtų rusakalbis kaina

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA
Paėmimas iš viešbučio; parvežimas į viešbutį; Automobilis, kuras, parkingo bilietai, gido-vairuotojo paslaugos;
Gido lydėjimas visuose objektuose;

Bilietai į visus lankomus objetus.

Kulinarinė pamoka ir pietūs, gaivieji gėrimai, vanduo.
Į KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA
Asmeninės išlaidos.

Pastaba. Šis dienos turas trunka apie 10 valandų.

Dėl turo Balio dvasia ir maisto ruošimo pamoka užsakymo susisiekite su mumis:


Paslaugos užsakymo sąlygos

1. Šios paslaugos užsakymo sąlygos nustato Užsakovo, įsigyjančio paslaugas per internetinę platformą  www.balinetojai.lt teises ir pareigas, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, Užsakovo ir Konsultanto atsakomybę bei kitas su paslaugų įsigijimu internetinėje platformoje www.balinetojai.lt susijusias nuostatas.

2. Konsultantas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip MB „Balinėtojai“, juridinio asmens kodas 304438586, registracijos adresas Užupio g. 16-23, Vilnius.

3. Užsakovas (Klientas) pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip paslaugų Bali sąloje įgijėjas.

4. Naudos gavėjas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip asmuo, besinaudojantis užsakytomis paslaugomis kartu su jas užsakiusiu asmeniu (Užsakovu).

5. Konsultantas nėra kelionių organizatorius ir iš anksto organizuotų turistinių kelionių, taip kaip jos suprantamos pagal LR civilinio kodekso 6.474 str. bei LR turizmo įstatymą, neorganizuoja ir nevykdo.

Konsultantas taip pat neorganizuoja ir nevykdo vežimo ir ar apgyvendinimo paslaugų. Nuvykimo į Bali salą bei apgyvendinimo paslaugomis rūpinasi pats Užsakovas.

6. Konsultantas pagal Kliento pageidavimą ir jo pasirinktu laikotarpiu užsako paslaugą Bali saloje, o Klientas  įsipareigoja už konsultavimo paslaugas Konsultantui sumokėti po 50 Eur atlygį už Užsakovą ir kiekvieną naudos gavėją, kuriam(-iems) bus teikiama įgyta paslauga.

Nurodytas atlygis sumokamas užsakymo metu per internetinę platformą www.balinetojai.lt arba per Užsakovo pasirinktą mokėjimo įstaigą į Konsultanto atsiskaitomąją sąskaitą.

Paslaugos teikėjui patvirtinus užsakymą, Klientas apie tai yra informuojamas jo nurodytu elektroniniu pašto adresu. Paslaugos teikėjui nepatvirtinus užsakymo, Kliento Konsultantui sumokėti pinigai grąžinami bankiniu pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

7. Kliento užsakytos ir Bali saloje teikiamos paslaugos kainą Klientas sumoka nuvykęs į Bali salą faktiškai paslaugas teiksiančiam asmeniui. Konsultanto atlygis nėra įskaičiuotas į įsigytos paslaugos kainą.

8. Jei Kliento įsigytos paslaugos užsakyme nenurodyta kitaip, visos įgytos paslaugos teikiamos ne tik paslaugą įgijusiam Klientui, bet ir kitiems tretiesiems asmenims, įsigijusiems analogiškas paslaugas.  (grupinis paslaugų teikimas).

9. Po Paslaugos teikėjo  užsakymo patvirtinimo, Užsakovas ir/ar kiti Naudos gavėjai gali būti keičiami tik gavus išankstinį Paslaugų teikėjo sutikimą. Apie Paslaugų teikėjo sutikimą arba nesutikimą Konsultantas informuoja Klientą jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Negavus Paslaugų teikėjo sutikimo, Užsakovas ir/ar Naudos gavėjai negali būti keičiami. Užsakovui ir/ar Naudos gavėjams atsisakius užsakytų ir patvirtintų paslaugų, Užsakovas Konsultantui privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius Konsultanto patirtus nuostolius.

10. Konsultantas neorganizuoja įsigytų paslaugų ir už jos organizavimo kokybę neatsako, bet kokio pobūdžio pretenzijos dėl paslaugų gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui.

11. Konsultantas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei pasikeičia įgytų paslaugų sudedamosios dalys arba įgytų paslaugų negalima vykdyti, nedelsiant kai apie tai sužino. Užsakovas tokiu atveju gali atsisakyti nuo įgytų paslaugų, tik tuomet, kai toks pakeitimas padarytų Užsakovui esminę žalą.

12. Užsakovas prisiima visą riziką dėl dokumentų reikalingų vykti į Bali salą turėjimo, jų neturėjimas ir/ar neatitikimas keliamiems reikalavimas, neužtraukia jokios Konsultanto atsakomybės. Užsakovas įsipareigoja susipažinti su visomis vizų gavimo, valiutų keitimo ir valstybių sienų perėjimo tvarka bei sąlygomis.

Užsakovui yra žinoma ir suprantama, kad iš Konsultanto įgyja tik šioje Sutartyje nurodytas paslaugas, o nuvykimo į Bali salą bei kitomis paslaugomis rūpinasi Užsakovas savarankiškai arba jo pasitelkti tretieji asmenys.

13. Užsakovas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus Naudos gavėjus, kad paslaugos teikiamos tik pagal šias sąlygas ir visi Naudos gavėjai privalo jas vykdyti.

14. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti patvirtinto užsakymo žemiau nurodytomis sąlygomis. Užsakymo atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Jeigu Užsakovas atsisako patvirtinto užsakymo dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti užsakymo, atsirado dėl paties Užsakovo ir/ar Naudos gavėjų kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo) arba dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako (t.y. liga ar pan.), Užsakovui nėra grąžinamas Konsultantui sumokėtas atlygis. Konsultantui sumokėtas atlygis vertinamas kaip minimalūs Konsultanto nuostoliai, kurie papildomai neturi būti įrodinėjami.

15. Kliento teises gina LR civilinis kodeksas, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei šios sąlygos.

16. Dėl Konsultanto netinkamai atliktų veiksmų pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos Konsultantui raštu per 15 darbo dienų nuo veiksmų atlikimo/neatlikimo. Nepavykus konflikto išspręsti, Konsultantas privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus Šalims susitarti, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba tiesiogiai į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Pretenzijos dėl netinkamo užsakytų paslaugų teikimo/neteikimo gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui tiesiogiai.

Mūsų keliautojų atsiliepimai


Sveiki Balinėtojai!!! Norime pasidalinti savo įspūdžiais !!!! Štai čia matote keletą užfiksuotų akimirkų iš #BeLikeLocal dienos! Žinoma, tai tik mažyte dalelė, tačiau skubu pasakyti, jog buvo nuostabi diena ! Ir ne tik dėl nuostabaus maisto, kurį pagaminome, ne tik dėl nuostabios aplinkos ar labai smagios kelionės susipažįstant su vietinėmis žolelėmis bei ryžių laukais… Tačiau didelę dalį neužmirštamo įspūdžio paliko pats vietos įkūrėjas !! Kokia įkvepianti asmenybė!!

Visiems atvykusiems į Balį labai siūlau su šiuo žmogumi pasimatyti ir praleisti nuostabią popietę, kuri pasotins ir kūną ir sielą!!!

Dar kartą Ačiū visai Balinėtojų komandai už puikų organizavimą, įspūdžius, žinias ir nuostabiausias emocijas !

IEVA DELININKAITYTE


Sveiki, Ieva, šiandien turėjome tikrai labai smagią dieną! Šaunus ir komunikabilus gidas ir labai įdomi patirtis 🙂. Tiek autentiško maisto gaminimas, tiek pati atmosfera, tiek jaukių namų aplinka, draugiški žmonės. Daug ką pamatėm, patyrėm, padarėm J Žmona gamino aukų dėžutes, grojom jų instrumentu, apie daug ką plepėjom. Patiko Wayano teisingos pažiūros ir idėjos. Geri planai, tikslai ir norai! J Žodžiu, buvo super!  J Tikrai bet kuriam, besidominčiam autentika, rekomenduotume!

ROLANDAS GA


Labai labai labai jums dekojame uz nuostabia diena. Tevams tai iki siol buvo pati nuostabiausia diena Bali 🙂 Sekmes jums visur ir visada 🙂

IEVA SUTKIENĖ


Ačiū Balinėtojai už nuostabų laiką …kvapai,garsai,pojūčiai ,jausmai,skoniai ir meilė.Jūsų pagalba padėjo tai pajausti.Labai labai ačiū❤

RAIMONDA AKULAVIČĖ


Supynes Balio saloje

Atsiliepimai

Atsiliepimai apie šią programą

Parašykite atsiliepimą