Už nugaros palikę turistų minias, lydimi privataus kalnų gido, Jūs kopsite į Baturo ugnikalnį savo tempu ir ritmu. Panoraminis vaizdas ir kylanti saulė užburs Jus savo grožiu… Leiskit sau pabėgti nuo įtampos, įtempto grafiko ir patirti gyvenimo nuotykį..

Užkopę į Baturo ugnikalnį ir būdami virš debesų Jūs pamatysite kaip teka saulė ir debesys nusidažo purpuro spalva, o atsivėręs panoraminis vaizdas virš ežero sužavės kiekvieną. Kol mėgausitės vaizdu Jums bus paruošti pusryčiai. Pasigrožėję saulėtekiu  Baturo viršūnėje, lydimi privataus Baturo kalnų gido galėsite apeiti visą ugnikalnio kraterį.

Nusileidę nuo Baturo, kojas pailsinti galėsite karštų šaltinių baseine ant ežero kranto apsupti užburiančio kalnų vaizdo.

Rekomenduojamas pasiruošimas: patogi, aukštesniu aulu avalynė, ilgos kelnės, kepurė ir kremas nuo saulės.

TURO DATA IR LAIKAS Data pagal jūsų individualų pageidavimą. Laikas 2:00 val nakties.
MIN. KELIAUTOJŲ SKAIČIUS 4 asmenys
TURO PRADŽIOS VIETA Jūsų viešbutis
TURO KAINA 70 € 15 € asmeniui mokama Balinėtojams pavedimu už programos sudarymą ir rezervavimą pagal pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

55 € asmeniui mokama Balyje programą vykdančiam paslaugos teikėjui. Norint, kad programos gidas būtų rusakalbis kaina 60 €.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA
Paėmimas ir parvežimas su privataus gido automobiliu, kuras; Anglakalbio vietinio kalnų gido paslaugos;
2 pusryčiai;
Į KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA
Asmeninės išlaidos;
Įėjimo bilietai į karštus šaltinius (apie 19 €)

Papildoma informacija: Šis turas yra privatus, todėl grupėje nebus kitų žmonių. 

Dėl turo užsakymo susisiekite su mums:Mūsų keliautojų atsiliepimai


Turas buvo daug sunkesnis nei aš asmeniškai tikėjausi, nors mano vyras Artūras taip ir įsivaizdavo, gi ne kiekvieną dieną lipam į ugnikalnius :))

Grįžau pati su keliomis didelėmis mėlynėmis, ir abu pavargusiom kojom, tai buvo tikrai didelis iššūkis, bet su labai puikiomis emocijomis, pasikrovę neįvardijama energija ir pakerėti panoramos grožiu ❤ nuotraukos ar video to negali perteikti, nes tai techniškai neįmanoma, nors nuotraukų pasidarėm.

Labai norime pasidžiaugti gidu Wayan – labai komunikabilus, puikiai kalba angliškai (to šiek tiek pasigedome Balio saloje, ypač kai nori užduoti nestandartinių ir neturistinių klausimų), labai šiltas ir mielas žmogus.

Taip pat linkėjimai mūsų kompanijonams Giedriui ir Žanetai, smagu buvo sutikti naujų ir puikių žmonių 🌞

Ačiū jums, kad esat, kad traukiat mus čia atvykti ❤🌼

EGLĖ IR ARTŪRAS


Paslaugos užsakymo sąlygos

1. Šios paslaugos užsakymo sąlygos nustato Užsakovo, įsigyjančio paslaugas per internetinę platformą  www.balinetojai.lt teises ir pareigas, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, Užsakovo ir Konsultanto atsakomybę bei kitas su paslaugų įsigijimu internetinėje platformoje www.balinetojai.lt susijusias nuostatas.

2. Konsultantas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip MB „Balinėtojai“, juridinio asmens kodas 304438586, registracijos adresas Užupio g. 16-23, Vilnius.

3. Užsakovas (Klientas) pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip paslaugų Bali sąloje įgijėjas.

4. Naudos gavėjas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip asmuo, besinaudojantis užsakytomis paslaugomis kartu su jas užsakiusiu asmeniu (Užsakovu).

5. Konsultantas nėra kelionių organizatorius ir iš anksto organizuotų turistinių kelionių, taip kaip jos suprantamos pagal LR civilinio kodekso 6.474 str. bei LR turizmo įstatymą, neorganizuoja ir nevykdo.

Konsultantas taip pat neorganizuoja ir nevykdo vežimo ir ar apgyvendinimo paslaugų. Nuvykimo į Bali salą bei apgyvendinimo paslaugomis rūpinasi pats Užsakovas.

6. Konsultantas pagal Kliento pageidavimą ir jo pasirinktu laikotarpiu užsako paslaugą Bali saloje, o Klientas  įsipareigoja už konsultavimo paslaugas Konsultantui sumokėti po 50 Eur atlygį už Užsakovą ir kiekvieną naudos gavėją, kuriam(-iems) bus teikiama įgyta paslauga.

Nurodytas atlygis sumokamas užsakymo metu per internetinę platformą www.balinetojai.lt arba per Užsakovo pasirinktą mokėjimo įstaigą į Konsultanto atsiskaitomąją sąskaitą.

Paslaugos teikėjui patvirtinus užsakymą, Klientas apie tai yra informuojamas jo nurodytu elektroniniu pašto adresu. Paslaugos teikėjui nepatvirtinus užsakymo, Kliento Konsultantui sumokėti pinigai grąžinami bankiniu pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

7. Kliento užsakytos ir Bali saloje teikiamos paslaugos kainą Klientas sumoka nuvykęs į Bali salą faktiškai paslaugas teiksiančiam asmeniui. Konsultanto atlygis nėra įskaičiuotas į įsigytos paslaugos kainą.

8. Jei Kliento įsigytos paslaugos užsakyme nenurodyta kitaip, visos įgytos paslaugos teikiamos ne tik paslaugą įgijusiam Klientui, bet ir kitiems tretiesiems asmenims, įsigijusiems analogiškas paslaugas.  (grupinis paslaugų teikimas).

9. Po Paslaugos teikėjo  užsakymo patvirtinimo, Užsakovas ir/ar kiti Naudos gavėjai gali būti keičiami tik gavus išankstinį Paslaugų teikėjo sutikimą. Apie Paslaugų teikėjo sutikimą arba nesutikimą Konsultantas informuoja Klientą jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Negavus Paslaugų teikėjo sutikimo, Užsakovas ir/ar Naudos gavėjai negali būti keičiami. Užsakovui ir/ar Naudos gavėjams atsisakius užsakytų ir patvirtintų paslaugų, Užsakovas Konsultantui privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius Konsultanto patirtus nuostolius.

10. Konsultantas neorganizuoja įsigytų paslaugų ir už jos organizavimo kokybę neatsako, bet kokio pobūdžio pretenzijos dėl paslaugų gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui.

11. Konsultantas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei pasikeičia įgytų paslaugų sudedamosios dalys arba įgytų paslaugų negalima vykdyti, nedelsiant kai apie tai sužino. Užsakovas tokiu atveju gali atsisakyti nuo įgytų paslaugų, tik tuomet, kai toks pakeitimas padarytų Užsakovui esminę žalą.

12. Užsakovas prisiima visą riziką dėl dokumentų reikalingų vykti į Bali salą turėjimo, jų neturėjimas ir/ar neatitikimas keliamiems reikalavimas, neužtraukia jokios Konsultanto atsakomybės. Užsakovas įsipareigoja susipažinti su visomis vizų gavimo, valiutų keitimo ir valstybių sienų perėjimo tvarka bei sąlygomis.

Užsakovui yra žinoma ir suprantama, kad iš Konsultanto įgyja tik šioje Sutartyje nurodytas paslaugas, o nuvykimo į Bali salą bei kitomis paslaugomis rūpinasi Užsakovas savarankiškai arba jo pasitelkti tretieji asmenys.

13. Užsakovas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus Naudos gavėjus, kad paslaugos teikiamos tik pagal šias sąlygas ir visi Naudos gavėjai privalo jas vykdyti.

14. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti patvirtinto užsakymo žemiau nurodytomis sąlygomis. Užsakymo atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Jeigu Užsakovas atsisako patvirtinto užsakymo dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti užsakymo, atsirado dėl paties Užsakovo ir/ar Naudos gavėjų kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo) arba dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako (t.y. liga ar pan.), Užsakovui nėra grąžinamas Konsultantui sumokėtas atlygis. Konsultantui sumokėtas atlygis vertinamas kaip minimalūs Konsultanto nuostoliai, kurie papildomai neturi būti įrodinėjami.

15. Kliento teises gina LR civilinis kodeksas, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei šios sąlygos.

16. Dėl Konsultanto netinkamai atliktų veiksmų pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos Konsultantui raštu per 15 darbo dienų nuo veiksmų atlikimo/neatlikimo. Nepavykus konflikto išspręsti, Konsultantas privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus Šalims susitarti, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba tiesiogiai į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Pretenzijos dėl netinkamo užsakytų paslaugų teikimo/neteikimo gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui tiesiogiai.

Atsiliepimai

Atsiliepimai apie šią programą

Parašykite atsiliepimą