3 dienų/ 2 naktų moteriškas savaitgalis skirtas sugrįžti namo į save, pajusti savo sielą ir atsakyti sau ko iš tiesų nori mano širdis…

ATPALAIDUOTI KŪNĄ…NURAMINTI PROTĄ…IŠLAISVINTI SIELĄ…IŠGIRSTI ŠIRDIES TROŠKIMĄ…

Programos data Lietuvoje:

SPALIS 2020. Greitai paskelbsime datą!

Kaina: 220 Eur*

Bėgant gyvenimui, visa įgyta patirtis mums suteikia augimo pojūtį, mus turtina, tačiau kartais jaučiamės lyg užstrigę. Sena patirtis ir įpročiai mus stabdo, uždeda mus ribojančius filtrus, kaukes, per kurias mes nematome ir neįsileidžiame ateities galimybių. O kas jeigu mes galėtume labiau susilieti su mūsų prigimtiniais troškimais, kurie yra mūsų širdyse ir sielose? Kas jeigu galėtume nuimti mus ribojančius patirties filtrus ir leisti pokyčiams vykti daug greičiau?

Ieva Šabanė Jus lydės į vidinę kelionę, kuri suaktyvins visas Jūsų gyvybines energijas. Jūsų laukia Kriya yoga, Innerdance užsiėmimai, meditacijos ir poilsis nuostabioje gamtos apsuptyje.

Kriya joga – tai sakrali praktika, kurios metu sužadinamas gyvybinės energijos tekėjimas visais lygiais. Pasiekiama pusiausvyra tarp fizinio, psichinio, emocinio ir mentalinio kūno.
Innerdance praktika – tai muzikos garsų, žodinio vedimo ir prisilietimų pagalba vedama sesija. Jos metu tereikia atsigulti ant kilimėlio ir klausantis savo kūno atliepti į jo impulsus. Per pasidavimą dabarties momentui ateina nauji suvokimai apie save ir gyvenimą, pabudinama gyvybinė energija.

1

Pirmoji diena

Atvykimas ir įsikūrimas. Erdvės pajautimas, susipažinimo ratas. Veganiška vakarienė ir po jos lengva Innerdance praktika, kurios metu pradėsime kelionę į savo namus – į save. Poilsis ir ramybės laikas.

2

Antroji diena

Rytinė Kriya yoga pažadins mūsų mieguistus kūnus, tapsime žvalios ir pasiruošusios pasinerti į dienos praktikas ir meditacijas. Po skanių pusryčių Jūsų lauks veganiški pusryčiai po kurių susirinksime rytinei rato meditacijai. Iki pietų laisvas laikas pasilepinti ramybe ir laiku skirtu tik sau. Veganiški pietūs, o po jų lauks įdomi meditacija gamtoje. Pabuvimas su savimi ir sau, to ko labiausiai šiomis dienomis mes pasigendame. Innerdance sesijos metu tęsime kelionę į savo namus – į save. Po veganiškos vakarienės Jūsų lauks vakaro svečias. Poilsis ir ramybės laikas.

3

Trečioji diena

Rytinė Kriya yoga pažadins mūsų mieguistus kūnus, tapsime žvalios ir pasiruošusios pasinerti į dienos praktikas ir meditacijas. Po skanių pusryčių Jūsų lauks veganiški pusryčiai po kurių susirinksime rytinei rato meditacijai. Iki pietų laisvas laikas pasilepinti ramybe ir laiku skirtu tik sau. Veganiški pietūs, o po jų lauks Innerdance baigiamoji sesija, kurios metu sugrįžusios į save grįšime jau pasikeitusios į savo kūnus, į išorinį pasaulį. Atsisveikinimas ir išvykimas.

 

Dėl salos oro sąlygų programos eiga gali nežymiai keistis 🙂

PROGRAMOS DATA Spalis, 2020 m.
MOKĖJIMO SĄLYGOS*
220 € mokama MB Balinėtojai pavedimu už programos suplanavimą ir rezervavimą pagal pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.
Į KAINĄ ĮTRAUKTA
3 dienų patyriminės praktikos, meditacijos su Ieva;

Balinėtojų dovanos;

2 naktys sodyboje, gamtos apsuptyje;

2 pusryčiai, 2 pietūs, 2 vakarienės (veganinis maistas).

Į KAINĄ NEĮTRAUKTA
Atvykimas. Labai rekomenduojame susikooperuoti su kitomis dalyvėmis; Masažai ir paskaitos apie aromatinius aliejukus laisvu metu.

Norėdami daugiau sužinoti apie šią kelionę, parašykite:Mūsų dalyvių atsiliepimai

Paslaugos užsakymo sąlygos

1. Šios paslaugos užsakymo sąlygos nustato Užsakovo, įsigyjančio paslaugas per internetinę platformą  www.balinetojai.lt teises ir pareigas, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, Užsakovo ir Konsultanto atsakomybę bei kitas su paslaugų įsigijimu internetinėje platformoje www.balinetojai.lt susijusias nuostatas.

2. Konsultantas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip MB „Balinėtojai“, juridinio asmens kodas 304438586, registracijos adresas Užupio g. 16-23, Vilnius.

3. Užsakovas (Klientas) pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip paslaugų Bali sąloje įgijėjas.

4. Naudos gavėjas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip asmuo, besinaudojantis užsakytomis paslaugomis kartu su jas užsakiusiu asmeniu (Užsakovu).

5. Konsultantas nėra kelionių organizatorius ir iš anksto organizuotų turistinių kelionių, taip kaip jos suprantamos pagal LR civilinio kodekso 6.474 str. bei LR turizmo įstatymą, neorganizuoja ir nevykdo.

Konsultantas taip pat neorganizuoja ir nevykdo vežimo ir ar apgyvendinimo paslaugų. Nuvykimo į Bali salą bei apgyvendinimo paslaugomis rūpinasi pats Užsakovas.

6. Konsultantas pagal Kliento pageidavimą ir jo pasirinktu laikotarpiu užsako paslaugą Bali saloje, o Klientas  įsipareigoja už konsultavimo paslaugas Konsultantui sumokėti po 100 Eur atlygį už Užsakovą ir kiekvieną naudos gavėją, kuriam(-iems) bus teikiama įgyta paslauga.

Nurodytas atlygis sumokamas užsakymo metu per internetinę platformą www.balinetojai.lt arba per Užsakovo pasirinktą mokėjimo įstaigą į Konsultanto atsiskaitomąją sąskaitą.

Paslaugos teikėjui patvirtinus užsakymą, Klientas apie tai yra informuojamas jo nurodytu elektroniniu pašto adresu. Paslaugos teikėjui nepatvirtinus užsakymo, Kliento Konsultantui sumokėti pinigai grąžinami bankiniu pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

7. Kliento užsakytos ir Bali saloje teikiamos paslaugos kainą Klientas sumoka nuvykęs į Bali salą faktiškai paslaugas teiksiančiam asmeniui. Konsultanto atlygis nėra įskaičiuotas į įsigytos paslaugos kainą.

8. Jei Kliento įsigytos paslaugos užsakyme nenurodyta kitaip, visos įgytos paslaugos teikiamos ne tik paslaugą įgijusiam Klientui, bet ir kitiems tretiesiems asmenims, įsigijusiems analogiškas paslaugas.  (grupinis paslaugų teikimas).

9. Po Paslaugos teikėjo  užsakymo patvirtinimo, Užsakovas ir/ar kiti Naudos gavėjai gali būti keičiami tik gavus išankstinį Paslaugų teikėjo sutikimą. Apie Paslaugų teikėjo sutikimą arba nesutikimą Konsultantas informuoja Klientą jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Negavus Paslaugų teikėjo sutikimo, Užsakovas ir/ar Naudos gavėjai negali būti keičiami. Užsakovui ir/ar Naudos gavėjams atsisakius užsakytų ir patvirtintų paslaugų, Užsakovas Konsultantui privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius Konsultanto patirtus nuostolius.

10. Konsultantas neorganizuoja įsigytų paslaugų ir už jos organizavimo kokybę neatsako, bet kokio pobūdžio pretenzijos dėl paslaugų gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui.

11. Konsultantas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei pasikeičia įgytų paslaugų sudedamosios dalys arba įgytų paslaugų negalima vykdyti, nedelsiant kai apie tai sužino. Užsakovas tokiu atveju gali atsisakyti nuo įgytų paslaugų, tik tuomet, kai toks pakeitimas padarytų Užsakovui esminę žalą.

12. Užsakovas prisiima visą riziką dėl dokumentų reikalingų vykti į Bali salą turėjimo, jų neturėjimas ir/ar neatitikimas keliamiems reikalavimas, neužtraukia jokios Konsultanto atsakomybės. Užsakovas įsipareigoja susipažinti su visomis vizų gavimo, valiutų keitimo ir valstybių sienų perėjimo tvarka bei sąlygomis.

Užsakovui yra žinoma ir suprantama, kad iš Konsultanto įgyja tik šioje Sutartyje nurodytas paslaugas, o nuvykimo į Bali salą bei kitomis paslaugomis rūpinasi Užsakovas savarankiškai arba jo pasitelkti tretieji asmenys.

13. Užsakovas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus Naudos gavėjus, kad paslaugos teikiamos tik pagal šias sąlygas ir visi Naudos gavėjai privalo jas vykdyti.

14. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti patvirtinto užsakymo žemiau nurodytomis sąlygomis. Užsakymo atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Jeigu Užsakovas atsisako patvirtinto užsakymo dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti užsakymo, atsirado dėl paties Užsakovo ir/ar Naudos gavėjų kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo) arba dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako (t.y. liga ar pan.), Užsakovui nėra grąžinamas Konsultantui sumokėtas atlygis. Konsultantui sumokėtas atlygis vertinamas kaip minimalūs Konsultanto nuostoliai, kurie papildomai neturi būti įrodinėjami.

15. Kliento teises gina LR civilinis kodeksas, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei šios sąlygos.

16. Dėl Konsultanto netinkamai atliktų veiksmų pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos Konsultantui raštu per 15 darbo dienų nuo veiksmų atlikimo/neatlikimo. Nepavykus konflikto išspręsti, Konsultantas privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus Šalims susitarti, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba tiesiogiai į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Pretenzijos dėl netinkamo užsakytų paslaugų teikimo/neteikimo gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui tiesiogiai.

Atsiliepimai

Atsiliepimai apie šią programą

Parašykite atsiliepimą