Nesvarbu Jums 5-eri ar 65-eri, nes raftingą Ajung upe gali išbandyti kiekvienas. Šis plaukimas kalnų upe yra saugus, paprastas, linksmas ir kupinas patyrimų.

Upės maršrutas yra lengvesnis, jame mažiau slenksčių nei Telaga Waja upe, todėl jį siūlome šeimoms su vaikais. Ryte Jus paims gidas iš viešbučio ir nuveš į starto vietą kalnuose. Būkite pasiruošę iššūkiui lipti žemyn ir kilti aukštyn 200 laiptelių! Po trumpo instruktažo, sėsite į gumines valtis – plaustus ir leisitės į Ajung kalnų upės patyrimą! Su Jumis kartu plauks ir gidas. Keli slenksčiai, upė įsibėgės ir prasidės linksmoji dalis pilna purslų, vandens krioklių ir sustojimų. Plaukimo metu galėsite mėgautis nuostabiais kraštovaizdžiais, bei patirti neišdildomų įspūdžių. Po pusantros valandos plaukimo Jūsų lauks skanūs švediško stalo pietūs gamtos apsuptyje. Pasimėgavus pietumis diena tęsis apsilankant dar turistų neatrastoje Taman Mumbul šventykloje ežero viduryje. Čia pajausite tikrą Balio dvasią ir energiją. Jei norėsite galėsite apsivalyti kūnus ir sielas šventų šaltinių vandenyje. Vėliau jūsų kelias ves link Sangeh arba Alas Kedaton beždžionių miško. Kurį iš jų pasirinkti galėsite apsitarti su gidu ir vykti į jums artimesnį. Saulę palyėti vyksite į Tanah Lot šventyklą. Tanah Lot pavadinimas, išvertus iš baliečių kalbos, reiškia žemę jūroje. Ši dievų rezidencija iškilusi ypatingoje vietoje – ant uolos, skalaujamos Indijos vandenyno bangų. Tanah Lot svarbi ir tuo, kad tai viena iš 7 Balio šventyklų, kurios, tarsi karolių vėrinys, puošia pietvakarinę salos dalį, ir būnant vienoje šventykloje galima pamatyti kitą. Čia atoslūgių metu galima perbristi iki šventyklos ir gauti palaiminimą. Gidas jums papasakos šios vietos saugotojos istoriją prie kurios net galėsite prisiliesti tamsiame urve. O vos nusileidus saulei už horizonto pakelkite akis į dangų. Išvysite virš galvų skrendančius šimtus šikšnosparnių, kurie išskrenda iš uolų ieškoti maisto. Pavakary gidas Jus palydi iki Jūsų viešbučio.

Rekomenduojamas pasiruošimas: kepurė ir kremas nuo saulės, maudymosi kostiumėlis, rankšluostis, drabužiai persirengti, guminiai kroksų tipo bateliai nebijantys vandens, skara (sarong) užeiti į šventyklą.

TURO DATA IR LAIKAS Pagal jūsų individualų pageidavimą
MIN. KELIAUTOJŲ SKAIČIUS 4 asmenys
TURO PRADŽIOS VIETA Jūsų viešbutis
TURO KAINA 70  15 € asmeniui mokama Balinėtojams pavedimu už programos sudarymą ir rezervavimą pagal pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

55 € asmeniui mokama Balyje programą vykdančiam paslaugos teikėjui.

Esant 2 asmenims turo kaina asmeniui 100 € (15€ mokama pavedimu Balinėtojams, 85€ mokama Balyje)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA
Paėmimas iš viešbučio;

Automobilis su kondicionieriumi; kuras; parkingo bilietai;

Vanduo, švediško stalo pietūs;

Parvežimas atgal į viešbutį.

Anglakalbio vietinio gido paslaugos, šalmas ir visa reikalinga įranga raftingui;
Į KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA
Asmeninės išlaidos;

Bilietai į visus lankytinus objektus;

Gaivieji gėrimai.

Pastaba. Šis dienos turas intensyvus ir trunka apie 10 valandų.

Dėl turo Raftingas kalnų upe Ajung ir saulėlydis Tanah Lot užsakymo susisiekite su mumis:


Paslaugos užsakymo sąlygos

1. Šios paslaugos užsakymo sąlygos nustato Užsakovo, įsigyjančio paslaugas per internetinę platformą  www.balinetojai.lt teises ir pareigas, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, Užsakovo ir Konsultanto atsakomybę bei kitas su paslaugų įsigijimu internetinėje platformoje www.balinetojai.lt susijusias nuostatas.

2. Konsultantas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip MB „Balinėtojai“, juridinio asmens kodas 304438586, registracijos adresas Užupio g. 16-23, Vilnius.

3. Užsakovas (Klientas) pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip paslaugų Bali sąloje įgijėjas.

4. Naudos gavėjas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip asmuo, besinaudojantis užsakytomis paslaugomis kartu su jas užsakiusiu asmeniu (Užsakovu).

5. Konsultantas nėra kelionių organizatorius ir iš anksto organizuotų turistinių kelionių, taip kaip jos suprantamos pagal LR civilinio kodekso 6.747 str. bei LR turizmo įstatymą, neorganizuoja ir nevykdo.

Konsultantas taip pat neorganizuoja ir nevykdo vežimo ir ar apgyvendinimo paslaugų. Nuvykimo į Bali salą bei apgyvendinimo paslaugomis rūpinasi pats Užsakovas.

6. Konsultantas pagal Kliento pageidavimą ir jo pasirinktu laikotarpiu užsako paslaugą Bali saloje, o Klientas  įsipareigoja už konsultavimo paslaugas Konsultantui sumokėti po 15 Eur atlygį už Užsakovą ir kiekvieną naudos gavėją, kuriam(-iems) bus teikiama įgyta paslauga.

Nurodytas atlygis sumokamas užsakymo metu per internetinę platformą www.balinetojai.lt arba per Užsakovo pasirinktą mokėjimo įstaigą į Konsultanto atsiskaitomąją sąskaitą.

Paslaugos teikėjui patvirtinus užsakymą, Klientas apie tai yra informuojamas jo nurodytu elektroniniu pašto adresu. Paslaugos teikėjui nepatvirtinus užsakymo, Kliento Konsultantui sumokėti pinigai grąžinami bankiniu pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

7. Kliento užsakytos ir Bali saloje teikiamos paslaugos kainą Klientas sumoka nuvykęs į Bali salą faktiškai paslaugas teiksiančiam asmeniui. Konsultanto atlygis nėra įskaičiuotas į įsigytos paslaugos kainą.

8. Jei Kliento įsigytos paslaugos užsakyme nenurodyta kitaip, visos įgytos paslaugos teikiamos ne tik paslaugą įgijusiam Klientui, bet ir kitiems tretiesiems asmenims, įsigijusiems analogiškas paslaugas.  (grupinis paslaugų teikimas).

9. Po Paslaugos teikėjo  užsakymo patvirtinimo, Užsakovas ir/ar kiti Naudos gavėjai gali būti keičiami tik gavus išankstinį Paslaugų teikėjo sutikimą. Apie Paslaugų teikėjo sutikimą arba nesutikimą Konsultantas informuoja Klientą jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Negavus Paslaugų teikėjo sutikimo, Užsakovas ir/ar Naudos gavėjai negali būti keičiami. Užsakovui ir/ar Naudos gavėjams atsisakius užsakytų ir patvirtintų paslaugų, Užsakovas Konsultantui privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius Konsultanto patirtus nuostolius.

10. Konsultantas neorganizuoja įsigytų paslaugų ir už jos organizavimo kokybę neatsako, bet kokio pobūdžio pretenzijos dėl paslaugų gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui.

11. Konsultantas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei pasikeičia įgytų paslaugų sudedamosios dalys arba įgytų paslaugų negalima vykdyti, nedelsiant kai apie tai sužino. Užsakovas tokiu atveju gali atsisakyti nuo įgytų paslaugų, tik tuomet, kai toks pakeitimas padarytų Užsakovui esminę žalą.

12. Užsakovas prisiima visą riziką dėl dokumentų reikalingų vykti į Bali salą turėjimo, jų neturėjimas ir/ar neatitikimas keliamiems reikalavimas, neužtraukia jokios Konsultanto atsakomybės. Užsakovas įsipareigoja susipažinti su visomis vizų gavimo, valiutų keitimo ir valstybių sienų perėjimo tvarka bei sąlygomis.

Užsakovui yra žinoma ir suprantama, kad iš Konsultanto įgyja tik šioje Sutartyje nurodytas paslaugas, o nuvykimo į Bali salą bei kitomis paslaugomis rūpinasi Užsakovas savarankiškai arba jo pasitelkti tretieji asmenys.

13. Užsakovas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus Naudos gavėjus, kad paslaugos teikiamos tik pagal šias sąlygas ir visi Naudos gavėjai privalo jas vykdyti.

14. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti patvirtinto užsakymo žemiau nurodytomis sąlygomis. Užsakymo atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Jeigu Užsakovas atsisako patvirtinto užsakymo dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti užsakymo, atsirado dėl paties Užsakovo ir/ar Naudos gavėjų kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo) arba dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako (t.y. liga ar pan.), Užsakovui nėra grąžinamas Konsultantui sumokėtas atlygis. Konsultantui sumokėtas atlygis vertinamas kaip minimalūs Konsultanto nuostoliai, kurie papildomai neturi būti įrodinėjami.

15. Kliento teises gina LR civilinis kodeksas, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei šios sąlygos.

16. Dėl Konsultanto netinkamai atliktų veiksmų pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos Konsultantui raštu per 15 darbo dienų nuo veiksmų atlikimo/neatlikimo. Nepavykus konflikto išspręsti, Konsultantas privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus Šalims susitarti, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba tiesiogiai į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Pretenzijos dėl netinkamo užsakytų paslaugų teikimo/neteikimo gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui tiesiogiai.

Mūsų keliautojų atsiliepimai


Bali prisimenam su dzugesiu sirdyje, nes nu tikrai tokios ivairiapuses atostogos buvo. uzteko ir poilsio, pamateme ir daug graziu architekturiniu ir gamtos stebuklu, susipazinome su vietiniu gyvenimu, gavome ekstrymo raftinge, o gyvunija gi kokia (pauksciai, zuvys). ai nu zodziu gera smagu prisiminti. norisi dar 🙂 ypac kai dar salta taip pas mus, tai baltas pavydas ima 😀

VITA RAKAUSKIENĖ


Sveiki, Balinėtojai,

Prieš porą dienų grįžome namo ir dar vis gyvename kelionės įspūdžiais. Vienareikšmiškai – tai buvo geriausios, turiningiausios mūsų atostogos. Labai džiaugiamės, kad kreipėmės į jus. Didelis ačiū už puikias atostogas! Pačius geriausius linkėjimus siunčiame gidui Agus, tokio gero, įdomaus gido neteko sutikti.

Gera kelionė, kai norisi į tą šalį sugrįžti.

Ačiū jūsų komandai ir išskirtinai Agus!

GIEDRĖ IR TADAS


Tanah Lot

Atsiliepimai

Atsiliepimai apie šią programą

Parašykite atsiliepimą