Šiandien jūsų laukia unikali galimybė pamatyti vienintelį pasaulyje veikiantį sieros ugnikalnį Java saloje! Turas iš Balio salos prasideda vos saulei nusileidus, o kelionė iki saulės pasitikimo Ijen viršūnėje tikrai to verta!

Lydimi visų keliautojų pamilto, profesionalaus Ijeno gido, keliausite link Balio Vakarų į uostą, iš kurio keltu persikelsite į ryčiausiai esantį uostą Java saloje. Patogiai sėdint automobilyje, pravažiuosite uosto patikrą ir nereikės kartu su visais keleiviais grūstis kasose.

Atplaukus į Java salą, pasuksite link siera alsuojančio Ijeno ugnikalnio, kur jūsų lauks adrenalino kupinas kopimas į jo viršūnę pasitinkti kylančios saulės su jus lydinčiu Ijeno gidu.

Netoli papėdės Jūsų lauks kelionė su džipu iki to taško nuo kurio ir prasidės kopimas, kuris užtruks mažiau nei 2 valandas. Pats kopimas nėra sudėtingas ir be didelių sunkumų jį gali įveikti ir mažieji keliautojai! Užkopus jūsų lauks įdomioji kelionės dalis – leidimasis į siera alsuojančią kraterio gilumą.. Pakeliui stebėsite kaip vietiniai leidžiasi į kraterį ir iškyla iš jo su dviem dideliais krepšiais prikrautais sieros luitų. Abu krepšiai sveria apie 80 kg.

Vaizdas, kurį pamatysite nusileidę užburs… Tamsoje kylančios mėlynos liepsnelės, iš ugnikalnio besiveržiantys, sieros kvapą skleidžiantys geltonos spalvos dūmų kamuoliai..Neišsigąskite, jūs būsite su apsauginėmis kaukėmis ir stebėti pasaulio stebuklą nemalonus sieros kvapas tikrai netrukdys! 

Prašvitus, ilsėsitės ant kraterio krašto 2883 m virš jūros lygio aukštyje ir stebėsite iš smaragdinės spalvos sieros ežero besiveržiančius geltonos spalvos dūmus. Nepaprastas ir užburiantis vaizdas!

Pasigrožėję vaizdais ant ugnikalnio krašto, leisitės kalnu žemyn iki aikštelės, kur Jūsų lauks automobilis su vairuotoju. Besileisdami grožėsitės panoraminiais gamtos vaizdais, kurių naktį kopiant į viršų nematėte.

Po ilgos nakties, važiuosite į vietinę kavinę papusryčiauti, o pasistiprinus, jūsų lauks kelionė atgal į Balį. Savo viešbutį pasieksite apie pietus.

Tai unikalus ir privatus turas, kuris vertas apsilankyti tolimoje Indonezijoje…

Rekomenduojamas pasiruošimas: patogi, aukštesnė avalynė, ilgos kelnės, šiltas švarkelis ar vėjo neperpučiama striukė, kepurė ir kremas nuo saulės.

TURO PRADŽIA18.00 – 19.30 (priklausomai nuo apsistojimo vietos)
JŪS GRĮŠITE Į VIEŠBUTĮapie 13.00
MIN. KELIAUTOJŲ SKAIČIUS4 asmenys
TURO PRADŽIOS VIETAJūsų viešbutis.
TURO KAINA 200 50 € asmeniui mokama Balinėtojams pavedimu už programos sudarymą ir rezervavimą pagal pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

150 € asmeniui vykstant iš Ubudo, Sanur, Kuta, Nusa Dua mokama Balyje programą vykdančiam paslaugos teikėjui.

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA
Pasiėmimas iš viešbučio, AC automobilis, kuras, parkavimo mokesčiai;Anglakalbio vietinio gido paslaugos;

Įėjimo bilietai į Ijen kraterį; kaukė;

Anglakalbis vairuotojas;Parvežimas atgal į viešbutį.
Pusryčiai vietinėje kavinėje;
Į KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA
Asmeninės išlaidos;
Maistas nepaminėtas programoje;

Kelionės draudimas.

Papildomai: Turas Saulės pasitikimas ant Ijen ugnikalnio Java saloje  yra privatus. Galima turą pratęsti su nakvyne ir mes pasiūlysime sekančią dieną turiningą pažintinę programą.

 

Domina šis turas, ar norite pamatyti daugiau Java saloje esančių gamtos perliukų? Rašykite, mes turime ką jums pasiūlyti. Taip pat jei reikia rekomendacijų dėl apsistojimo vietos, ar turite klausimų dėl savo kelionės plano, parašykite mums:  Paslaugos užsakymo sąlygos

  1. Šios paslaugos užsakymo sąlygos nustato Užsakovo, įsigyjančio paslaugas per internetinę platformą  www.balinetojai.lt teises ir pareigas, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, Užsakovo ir Konsultanto atsakomybę bei kitas su paslaugų įsigijimu internetinėje platformoje www.balinetojai.lt susijusias nuostatas.

  2. Konsultantas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip MB „Balinėtojai“, juridinio asmens kodas 304438586, registracijos adresas Užupio g. 16-23, Vilnius.

  3. Užsakovas (Klientas) pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip paslaugų Bali sąloje įgijėjas.

  4. Naudos gavėjas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip asmuo, besinaudojantis užsakytomis paslaugomis kartu su jas užsakiusiu asmeniu (Užsakovu).

  5. Paslaugų teikėjas pagal šias užsakymo sąlygas yta suprantamas kaip vietinis paslaugų teikėjas Bali saloje. 

  6. Konsultantas nėra kelionių organizatorius ir organizuotų turistinių kelionių, taip kaip jos suprantamos pagal LR civilinio kodekso 6.747 str. bei LR turizmo įstatymą, neorganizuoja ir nevykdo.

  Konsultantas taip pat neorganizuoja ir nevykdo vežimo ir ar apgyvendinimo paslaugų. Nuvykimo į Bali salą bei apgyvendinimo paslaugomis rūpinasi pats Užsakovas.

  7. Konsultantas pagal Kliento pageidavimą ir jo pasirinktu laikotarpiu užsako paslaugą Bali saloje, o Klientas  įsipareigoja už konsultavimo paslaugas Konsultantui sumokėti po 60 Eur atlygį už Užsakovą ir kiekvieną naudos gavėją, kuriam(-iems) bus teikiama įgyta paslauga.

  Nurodytas atlygis sumokamas užsakymo metu per internetinę platformą www.balinetojai.lt arba per Užsakovo pasirinktą mokėjimo įstaigą į Konsultanto atsiskaitomąją sąskaitą.

  Paslaugos teikėjui patvirtinus užsakymą, Klientas apie tai yra informuojamas jo nurodytu elektroniniu pašto adresu. Paslaugos teikėjui nepatvirtinus užsakymo, Kliento Konsultantui sumokėti pinigai grąžinami bankiniu pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

  8. Kliento užsakytų ir Bali saloje vietinių paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų kainą Klientas sumoka nuvykęs į Bali salą faktiškai paslaugas teiksiančiam asmeniui. Klientui pageidaujant, jei vietiniai paslaugų teikėjai Balyje numato tokią galimybę, vietinių paslaugų teikėjų išankstinės sąskaitos gali būti apmokamos pavedimu. Konsultanto atlygis nėra įskaičiuotas į įsigytos paslaugos kainą.

  9. Jei Kliento įsigytos paslaugos užsakyme nenurodyta kitaip, visos įgytos paslaugos teikiamos ne tik paslaugą įgijusiam Klientui, bet ir kitiems tretiesiems asmenims, įsigijusiems analogiškas paslaugas (grupinis paslaugų teikimas).

  10. Po Paslaugos teikėjo  užsakymo patvirtinimo, Užsakovas ir/ar kiti Naudos gavėjai gali būti keičiami tik gavus išankstinį Paslaugų teikėjo sutikimą. Apie Paslaugų teikėjo sutikimą arba nesutikimą Konsultantas informuoja Klientą jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

  Negavus Paslaugų teikėjo sutikimo, Užsakovas ir/ar Naudos gavėjai negali būti keičiami. Užsakovui ir/ar Naudos gavėjams atsisakius užsakytų ir patvirtintų paslaugų, Užsakovo  Konsultantui sumokėtas atlygis nėra grąžinamas. Užsakovui ir/ar Naudos gavėjams atsisakius užsakytų ir patvirtintų paslaugų, Užsakovas atlygina visus vietinių paslaugų teikėjų Balyje nuostolius, jei tokie būtų patirti. 

  11. Konsultantas neorganizuoja įsigytų paslaugų ir už jos organizavimo kokybę neatsako, bet kokio pobūdžio pretenzijos dėl paslaugų kokybės gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui.

  12. Konsultantas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei pasikeičia įgytų paslaugų sudedamosios dalys arba įgytų paslaugų negalima vykdyti, nedelsiant kai apie tai sužino. Užsakovas tokiu atveju gali atsisakyti nuo įgytų paslaugų, tik tuomet, kai toks pakeitimas padarytų Užsakovui esminę žalą.

  13. Užsakovas prisiima visą riziką dėl dokumentų reikalingų vykti į Bali salą turėjimo, jų neturėjimas ir/ar neatitikimas keliamiems reikalavimas, neužtraukia jokios Konsultanto atsakomybės. Užsakovas įsipareigoja susipažinti su visomis vizų gavimo, valiutų keitimo ir valstybių sienų perėjimo tvarka bei sąlygomis.

  Užsakovui yra žinoma ir suprantama, kad iš Konsultanto įgyja tik šioje Sutartyje nurodytas paslaugas, o nuvykimo į Bali salą bei kitomis paslaugomis rūpinasi Užsakovas savarankiškai arba jo pasitelkti tretieji asmenys.

  14. Užsakovas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus Naudos gavėjus, kad paslaugos teikiamos tik pagal šias sąlygas ir visi Naudos gavėjai privalo jas vykdyti.

  15. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti patvirtinto užsakymo žemiau nurodytomis sąlygomis. Užsakymo atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Užsakovui nėra grąžinamas Konsultantui sumokėtas atlygis. Konsultantui sumokėtas atlygis vertinamas kaip minimalūs Konsultanto nuostoliai, kurie papildomai neturi būti įrodinėjami. Užsakovui atsisakius sutarties, jis atlygina visus vietinių Paslaugų teikėjų Balyje nuostolius, jei tokie būtų patirti.

  16. Kliento teises gina LR civilinis kodeksas, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei šios sąlygos.

  17. Dėl Konsultanto netinkamai atliktų veiksmų, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos Konsultantui. Nepavykus konflikto išspręsti, Konsultantas privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 14 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus Šalims susitarti, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt, el. paštas: [email protected], tel. Nr. +370 5 262 67 51) arba tiesiogiai į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.

  18. Pretenzijos dėl netinkamo užsakytų paslaugų Bali saloje teikimo/neteikimo gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui tiesiogiai.

  Mūsų keliautojų atsiliepimai apie programą Saulės pasitikimas ant Ijen ugnikalnio Java saloje


  Java saloje