Trijų dienų programa

Neatrasti gamtos grožiai visai šalia  Balio salos…

Užgniaužiantys kvapą gamtos stebuklai, didinga šventykla kalno viduje, gamtos baseinai vidury miško, žydros jūros paplūdimiai, uolos tiltas virš vandenyno…Tai Nusa Penida sala!

Nusa Penida salos stebuklai su vairuotoju arba vairuotoju ir anglakalbiu gidu !

1

Viešbutis - uostas - Nusa Penida

Šią dieną Balio gidas pasiims Jus iš viešbučio ir nuveš iki uosto iš kurio su greitaeigiu kateriu nuplauksite iki Nusa Penida uosto. Jame jus pasitiks vairuotojas ir nuveš iki apsistojimo vietos.

2

Pietų Nusa Penida

Šiandien aplankysite nuostabųjį Guyangan krioklį. Jį pasiekti nebus lengva, bet užtat vaizdas pakerės…Krioklio vanduo teka tiesiai į vandenyną, o Jūs besimėgaudami vėsa gamtos sukurtame baseine, galėsite grožėtis vaizdu. Vėliau Jūsų kelias pasuks link Tembeling miško. Bevaikščiodami miško takeliais ir besimėgaudami paukščių garsais prieisite nuostabų versmių baseiną, kuriame vanduo skaidrus it krištolas. Pasimėgavę vėsuma vyksite prie Banah skardžio, ant kurio sėdėdami palydėsite saulę.

3

Rytų Nusa Penida

Ši diena bus labai įspūdinga, nes aplankysite šventyklą kalno viduje. Taip taip, kalno viduje. Giri Putri šventykla – tai vieta, į kurią pateksite tik per labai siaurą plyšį, bet užėję vidun, nustebsite, kokia erdvė Jūsų lauks. Toliau Jūs patrauksite link Atuh paplūdimio, kuris pasitiks su švariu balto smėlio paplūdimiu ir įspūdingu kraštovaizdžiu. Pasilepinę saulės voniomis ir gaivia jūra (tik saugokitės koralais nusėto dugno) trauksite link labiausiai fotografų mėgstamų “teletabių” formų kalvų Bukit Teletubbies.

4

Vakarų Nusa Penida

Ši diena bus skirta pasakiškų paplūdimių lankymui. Broken beach – tai natūraliai susiformavęs baseinas su uolų tiltu kitoje pusėje. Įspūdis neapsakomas. Stovėdami ant uolos krašto, jei labai gerai įsižiūrėsite, vandenyne pamatysite beplaukiojančias rajas ir vėžlius! Kitas natūralus “baseinas” uolose – Angel Bilabong. Nuvykę prie jo ir pamatę jo skaidrų, uolas atspindintį vandenį, vargiai ar atsispirsite neišsimaudę. Tačiau atsargiai – tai galima daryt tik atoslūgio metu! Jus tikrai užburs ir slapto Nusa Penida papūdimys Kelingking beach. O paskutiniame Chrystal Bay beach paplūdimyje pasijusite, kaip rojuje – baltas smėlis, ramios bangos, skaidrus vanduo, kokoso palmės… Jame galėsite palydėti saulę.

*Programos dienų eiliškumas gali keistis.

5

Nusa Penida - uostas - viešbutis

Ryte gidas Jus nuveš iki uosto, išlydės, o Balio gidas pasitiks Jus kitame krante ir perveš iki pasirinkto viešbučio.

*Dienų eiliškumas gali keistis.

PROGRAMOS DATA Priderinsime individualiai prie jūsų atostogų laiko
PROGRAMOS KAINA 250  60 €  asmeniui mokama Balinėtojams pavedimu už programos sudarymą ir rezervavimą pagal pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

190 € žmogui iš Balio (Pietinio Balio ir Ubudo) – 5 dienų programa mokama Balyje programą vykdančiam paslaugos teikėjui.

3 dienų pažintinė programa iš Nusa Penidos – 130 € asmeniui mokama programą vykdančiam paslaugos teikėjui.

MIN. KELIAUTOJŲ SKAIČIUS  2 asmenys
Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA
Paėmimas iš viešbučio, pervežimas iki uosto ir palydėjimas; Automobilis su kondicionieriumi; kuras; parkingo bilietai;
Anglakalbis gidas-vairuotojas;  Pasitikimas uoste ir pervežimas į pasirinktą viešbutį.
Į KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA
Bilietai į visus lankomus objektus; Maitinimas;

Apgyvendinimas Nusa Penida saloje;

Greitaeigio katerio bilietai pirmyn ir atgal;  Asmeninės išlaidos.

Informacija: Programa yra privati, programoje dalyvausite tik Jūs.

Jei neturite laiko kelionės planavimui, skrydžių ar viešbučių paieškai, rekomenduojame užsisakyti Individualų kelionės planą.

Parašykite mums dėl programos rezervacijos ir mes su jumis susisieksime:Mūsų keliautojų atsiliepimai apie programą Laukinis rojus Nusa Penida


Balinetojai,aciu!!!!!su jusu pagalba, patarimais musu kelione buvo viena is geriausiu!!!!!

KELIAUTOJAI


Paslaugos užsakymo sąlygos

1. Šios paslaugos užsakymo sąlygos nustato Užsakovo, įsigyjančio paslaugas per internetinę platformą  www.balinetojai.lt teises ir pareigas, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, Užsakovo ir Konsultanto atsakomybę bei kitas su paslaugų įsigijimu internetinėje platformoje www.balinetojai.lt susijusias nuostatas.

2. Konsultantas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip MB „Balinėtojai“, juridinio asmens kodas 304438586, registracijos adresas Užupio g. 16-23, Vilnius.

3. Užsakovas (Klientas) pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip paslaugų Bali sąloje įgijėjas.

4. Naudos gavėjas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip asmuo, besinaudojantis užsakytomis paslaugomis kartu su jas užsakiusiu asmeniu (Užsakovu).

5. Konsultantas nėra kelionių organizatorius ir iš anksto organizuotų turistinių kelionių, taip kaip jos suprantamos pagal LR civilinio kodekso 6.747 str. bei LR turizmo įstatymą, neorganizuoja ir nevykdo.

Konsultantas taip pat neorganizuoja ir nevykdo vežimo ir ar apgyvendinimo paslaugų. Nuvykimo į Bali salą bei apgyvendinimo paslaugomis rūpinasi pats Užsakovas.

6. Konsultantas pagal Kliento pageidavimą ir jo pasirinktu laikotarpiu užsako paslaugą Bali saloje, o Klientas  įsipareigoja už konsultavimo paslaugas Konsultantui sumokėti po 60 Eur atlygį už Užsakovą ir kiekvieną naudos gavėją, kuriam(-iems) bus teikiama įgyta paslauga.

Nurodytas atlygis sumokamas užsakymo metu per internetinę platformą www.balinetojai.lt arba per Užsakovo pasirinktą mokėjimo įstaigą į Konsultanto atsiskaitomąją sąskaitą.

Paslaugos teikėjui patvirtinus užsakymą, Klientas apie tai yra informuojamas jo nurodytu elektroniniu pašto adresu. Paslaugos teikėjui nepatvirtinus užsakymo, Kliento Konsultantui sumokėti pinigai grąžinami bankiniu pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

7. Kliento užsakytos ir Bali saloje teikiamos paslaugos kainą Klientas sumoka nuvykęs į Bali salą faktiškai paslaugas teiksiančiam asmeniui. Konsultanto atlygis nėra įskaičiuotas į įsigytos paslaugos kainą.

8. Jei Kliento įsigytos paslaugos užsakyme nenurodyta kitaip, visos įgytos paslaugos teikiamos ne tik paslaugą įgijusiam Klientui, bet ir kitiems tretiesiems asmenims, įsigijusiems analogiškas paslaugas (grupinis paslaugų teikimas).

9. Po Paslaugos teikėjo  užsakymo patvirtinimo, Užsakovas ir/ar kiti Naudos gavėjai gali būti keičiami tik gavus išankstinį Paslaugų teikėjo sutikimą. Apie Paslaugų teikėjo sutikimą arba nesutikimą Konsultantas informuoja Klientą jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Negavus Paslaugų teikėjo sutikimo, Užsakovas ir/ar Naudos gavėjai negali būti keičiami. Užsakovui ir/ar Naudos gavėjams atsisakius užsakytų ir patvirtintų paslaugų, Užsakovas Konsultantui privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius Konsultanto patirtus nuostolius.

10. Konsultantas neorganizuoja įsigytų paslaugų ir už jos organizavimo kokybę neatsako, bet kokio pobūdžio pretenzijos dėl paslaugų gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui.

11. Konsultantas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą, jei pasikeičia įgytų paslaugų sudedamosios dalys arba įgytų paslaugų negalima vykdyti, nedelsiant kai apie tai sužino. Užsakovas tokiu atveju gali atsisakyti nuo įgytų paslaugų, tik tuomet, kai toks pakeitimas padarytų Užsakovui esminę žalą.

12. Užsakovas prisiima visą riziką dėl dokumentų reikalingų vykti į Bali salą turėjimo, jų neturėjimas ir/ar neatitikimas keliamiems reikalavimas, neužtraukia jokios Konsultanto atsakomybės. Užsakovas įsipareigoja susipažinti su visomis vizų gavimo, valiutų keitimo ir valstybių sienų perėjimo tvarka bei sąlygomis.

Užsakovui yra žinoma ir suprantama, kad iš Konsultanto įgyja tik šioje Sutartyje nurodytas paslaugas, o nuvykimo į Bali salą bei kitomis paslaugomis rūpinasi Užsakovas savarankiškai arba jo pasitelkti tretieji asmenys.

13. Užsakovas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus Naudos gavėjus, kad paslaugos teikiamos tik pagal šias sąlygas ir visi Naudos gavėjai privalo jas vykdyti.

14. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti patvirtinto užsakymo žemiau nurodytomis sąlygomis. Užsakymo atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Jeigu Užsakovas atsisako patvirtinto užsakymo dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti užsakymo, atsirado dėl paties Užsakovo ir/ar Naudos gavėjų kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo) arba dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako (t.y. liga ar pan.), Užsakovui nėra grąžinamas Konsultantui sumokėtas atlygis. Konsultantui sumokėtas atlygis vertinamas kaip minimalūs Konsultanto nuostoliai, kurie papildomai neturi būti įrodinėjami.

15. Kliento teises gina LR civilinis kodeksas, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei šios sąlygos.

16. Dėl Konsultanto netinkamai atliktų veiksmų pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos Konsultantui raštu per 15 darbo dienų nuo veiksmų atlikimo/neatlikimo. Nepavykus konflikto išspręsti, Konsultantas privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus Šalims susitarti, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba tiesiogiai į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Pretenzijos dėl netinkamo užsakytų paslaugų teikimo/neteikimo gali būti teikiamos išimtinai Paslaugų teikėjui tiesiogiai.

Nusa Penida

Atsiliepimai

Atsiliepimai apie šią programą

Parašykite atsiliepimą