7 čakrų spalvų simboliai iš Bali salos GYVENIMO MEDIS

Su dideliu džiaugsmu pristatome su meile pagamintus Balio kaklo papuošalus. Tai ne tik išskirtinis ir be galo gražus papuošalas tinkantis prie bet kokio stiliaus aprangos, mūsų prašymu Balio darbštuolės pagamino visų 7 čakrų spalvų medukus Gyvenimo medis.

Kas yra Čakra? Išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia ratą. Tai nėra kažkas mistiško tai yra mūsų jėgos arba kitaip energijos centrai. Rytų filosofijoje čakros prilyginamos lotoso žiedui. Per čakras į mus patenka aukštosios energijos, be kurių fizinis kūnas egzistuoti negalėtų. Kuo žmogus labiau vysto savo sąmonę, tuo čakros greičiau bunda. Busdamos jos didėja, tampa ryškesnės, išspinduliuoja daugiau energijos. Kad sąmonė vystytųsi, ją reikia apvalyti. Kiekviena čakra turi savo funkciją, todėl, sąmoningai atsižvelgiant į jas, dirbant su tuo, mes ir plečiame savo sąmonę. O jas aktyvuoti taip pat labai padeda tam tikrų spalvų daiktai, rūbai, papuošalai. Pastebėkite, kaip skirtingai mus traukia spalvos. Būna periodas, kai renkamės raudoną spalvą ir tai visai nereiškia meilės ar geismo. Visa energija, kuri išeina iš vidaus gelmių, šaukte šaukia, kad norime susikurti tvirtą materialų pagrindą.

Plačiau apie visas čakras skaitykite toliau.

PIRMOJI ČAKRA Muladhara

Sanskrito kalba muladhara reiškia „esminis palaikymas arba parama“, todėl ji dar vadinama pamatine čakra ant kurios statosi visos kitos čakros.

Pamatinės čakros spalva – RAUDONA. Ši čakra yra mūsų stuburgalio apačioje. Per pamatinę čakrą palaikome ryšį su materialiąja egzistencija, planeta ir su savosiomis šaknimis – šeima, protėviais, šalimi, rase, kultūra, išsilavinimu, socialine aplinka ir religija. Muladhara atsakinga už išgyvenimą, finansinę gerovę, turto išlaikymą, tvirtumą, pasitikėjimą savimi ir stabilumą. Puikiai funkcionuojanti pirmoji čakra suteikia žmogui saugumo pojūtį, jaučiama vidinė jėga, pasitikėjimas savimi, stiprus ryšys su gamta. Žmonės, kurių pirmoji čakra gerai veikia, dažnai būna materialiai apsirūpinę, geba išlaikyti, pritraukti ir kaupti turtą, yra veržlūs bei gali lengvai ištverti susidariusias konfliktines ir kritines situacijas.

ANTROJI ČAKRA Svadhisthana

Dar vadinama seksualumo čakra. Ši čakra yra taip pat ir emocijų, pojūčių, malonumo, judėjimo ir puoselėjimo centras. Seksualumo čakra yra atsakinga už gyvenimo džiaugsmą ir ryšius su aplinkiniais, emocinę pilnatvę, gyvenimo „saldumą“, saviraišką, geismą, malonumą, dauginimąsi ir kūrybingumą.

Čakra vaizduojama ORANŽINĖS spalvos. Nepamirškite, kad malonumas gali būti dvejopas, todėl čia itin svarbus pastabumas ir neprisirišimas prie pačių malonumų. Jei pernelyg stipriai užslopinsite antrosios čakros veiklą, galite tapti šalti, susivaržę, neleidžiantys sau džiaugtis mažais gyvenimo malonumais, suvaržysite savo seksualumą, nesirūpinsite savo išvaizda… Per stipriai pasidavę malonumų tėkmei, būsite linkę į lengvabūdišką pinigų ir seksualumo energijos švaistymą, gyvensite tik dėl savo pomėgių, galite priaugti svorio. Turite išmokti leisti sau patirti malonumą harmoningai, nepiktnaudžiaujant ir tuo pačiu neskriaudžiant savęs. Jausdami malonumą išmokstate atsipalaiduoti, išsivaduoti iš sunkumų, įtampos ir streso. Harmoningai veikiant šiai čakrai, pajusite gyvenimo grožį, harmoniją, puoselėsite brandžius santykius su aplinkiniais, tolerantiškumą, draugystę. Šioje čakroje gimsta kūrybingumas, autentiškos idėjos, įvairiausi planai.

TREČIOJI ČAKRA – Manipūra

Ji teikia mums gyvybinę energiją, valią, skatina mus veikti, eiti tolyn, suteikia mūsų veiksmams reikiamos energijos. Ši čakra yra saulės rezginio zonoje, tarsi saulės atstovė mūsų kūne.

Manipūros spalva – GELTONA. Saulės rezginio čakra – pasitikėjimo savimi ir vidinės jėgos, energijos radimas. Iš čia semiamės stirpybės, atsakomybės ir vykdome įsipareigojimus. Trečioji čakra susijusi su žmogaus valia, pasitikėjimu savimi, savigarba bei charizma. Aktyvi manipūra verčia žmogų nuolat ką nors veikti, padeda asmenybei atsiskleisti, pasiekti sėkmės, derinti jėgą su jautrumu. Žmogus moka teisingai pasirinkti, geba save kontroliuoti, suvokia savo vertę. Darni manipūros veikla pasireiškia žmogaus gebėjimu susikaupus pasiekti užsibrėžtų tikslų, o juos pasiekus – atsipalaiduoti ir mėgautis jais.

KETVIRTOJI ČAKRA – Anahata

Ji yra širdies ir meilės, o ypač meilės kitiems žmonėms, atjautos bei atlaidumo centras. Ketvirtojoje čakroje visi lygūs ir visi vienodai svarbūs. Ji išsidėsčiusi lygiagrečiai su širdimi krūtinės centre.

Anahata vaizduojama ŽALIOS spalvos. Būdama centre tarp apatinių ir viršutinių čakrų, ji palaiko vidinę pusiausvyrą tarp materijos ir dvasingumo, apatinių ir viršutinių čakrų aktyvumo, tai tarsi mūsų harmonijos centras. Širdies čakra pasireiškia per tokias žmogaus savybes, kaip sugebėjimas mylėti ir būti mylimu, toleranciją, atjautą. Ji vadovauja mūsų gebėjimams duoti ir priimti meilę. Tik atiduodami meilę, mes galime gauti jos dar daugiau. Mes esame išmoke, kad meilę turime tik duoti, vaikams, artimiesiems, draugams. Ši čakra moko, kad priėmimas, kaip ir davimas, yra lygiai toks pats svarbus. Turime priimti komplimentus, dovanas, nuoširdžią kitų žmonių pagalbą ir meilę. Išlaikydami pusiausvyrą tarp davimo ir priėmimo, patirsite tikrąją šios energijos tėkmę savo kūne ir sieloje, tapsite nuoširdūs patys sau ir išmoksite priimti save tokius, kokie esate, su visais trūkumais ir privalumais.

PENKTOJI gerklės čakra – Visuddha

Ji yra išraiškos, sprendimų, realizacijos ir kūrybingumo čakra. Žmogaus kūrybiškumo pasireiškimas visose gyvenimo srityse labai glaudžiai susijęs su šia čakra. Visuddha yra kaklo duobutėje.

Penktosios čakros spalva – ryškiai MĖLYNA arba TURKIO. Penktoji čakra yra mūsų kūrybingumo ir bendravimo išraiškos centras. Darniai veikiant penktajai čakrai, sugebama priimti ir išreikšti savo autentiškumą tokiu būdu, kokiu jis pasireiškia. Ne kiekvienas gali būti aktoriumi, dailininku ar šokėju, bet kiekvienas gali pažadinti savo kūrybingumą ir puikaii juo naudotis gaminant maistą, bendraujant, dirbant ar kuriant įvairius projektus. Visos kūrybinės idėjos ir planai gimsta antrojoje čakroje, o gerai funkcionuojant penktajai čakrai, visos mintys virsta į materiją ir įgauna apčiuopiamą rezultatą. Kadangi ši čakra yra gerklėje, ji taip pat yra susijusi su gebėjimu priimti sprendimus, bendrauti, reikšti savo mintis ir tiesą. Jos pusiausvyra užtikrinama, kai nuoširdžiai ir sąžiningai išreiškiame savo žodžius, nemeluojame sau ir kitiems, stengiamės išlaikyti savo kalbą taisyklingą ir švarią, t.y. be keiksmažodžių, barbarizmų ir grubumo. Per šią čakrą priimame vidinį balsą, išreiškiame savo esmę, realizuojame norus ir idėjas. Kai ji atvira ir subalansuota, žmogus pasitiki savimi ir siekia saviraiškos. Kaklo čakra stimuliuoja atsakomybės jausmą – žmogus jaučia atsakomybę už save, už saviugdą ir asmeninį gyvenimą. Jis supranta, kad jo veiksmai, ketinimai ir mintys daro įtaką pasaulio visumai.

ŠEŠTOJI čakra – Ajna

Tai aukštesnės formos kūrybingumo centras, labai artimai susijęs su siela ir esybe, taip pat su visata. Ji yra kaktos viduryje. Šioje čakroje širdies jėga gali susijungti su intelektu.

Šeštosios čakros spalva – INDIGO. Ši čakra atsakinga ne tik už fizinį regėjimą, bet ir vaizduotę, intuiciją, išmintį, atvirumą naujoms idėjoms. Šia čakra remiasi gebėjimas atsitraukti nuo situacijos, pažvelgti į ją iš šalies, pamatyti bendrą paveikslą, atpažinti tiesą. Stebėtojo pozicija. Gyvenimas aplink mane verda, o viduje ramybė ir tvirtumas. Tik stebėjimas ir dalyvavimas gyvenime, kai reikia, kada reikia. Kai Ajna atvira, žmogus pajėgia atpažinti, kada jį valdo emocijos ir mintys, visuomenės normos ir įpročiai, o kada pasirinkimai yra jo paties, neprimesti. Jis gali pajusti savo tikrąjį pašaukimą, tai, kuo jis iš tiesų tiki, suvokti Visatos įstatymus, pagal kuriuos egzistuoja pasaulis. Šeštosios čakros darnios veiklos būklė išreiškiama aukštais intelektualiniais, protiniais ir filosofiniais gebėjimais, minčių tikslumu, aukštu moralumu, taip pat gebėjimu lengvai megzti ryšius su žmonėmis. Viena objektyviausių čakros stabilumo charakteristikų – įvairūs intuityvių gebėjimų pasireiškimai.

Sahasrara, SEPTINTOJI karūnos čakra

Tai vieta, per kurią dieviškoji sąmonė patenka į kūną ir iš ten leidžiasi žemyn į kitas čakras, atnešdama sąmoningumą ir teikdama mums galimybę gyventi šiame pasaulyje.

Septintosios čakros spalva – VIOLETINĖ. Sahasrara čakra yra aukščiausiame galvos taške. Būtent čia visos subtiliosios sistemos čakros ir kanalai jungiasi į visumą. Atsiskleidus šiai čakrai, sąmonė lieka visiškai rami, jis save suvokia kaip Esmės dalį. Kai jūsų dėmesys sutelktas Sahasrara čakroje, jūs subtiliai sutariate su savuoju ,,aš”, kuris yra dvasia. Ši čakra atsako už žmogaus ryšį su visata, dvasinę jėgą, dvasingumą, religingumą, tikėjimą, viską apimantį žinojimą. Ji mums leidžia iš tikrųjų gyventi dabarties akimirką, nepaisant visų praeities ir ateities apribojimų. Žmogus baimės, pykčio ir nepasitenkinimo emocijas suvokia kaip papildomą instrumentą supratimui ir suvokimui ugdyti.

Domina šie simboliai? Parašykite mums ir su Jumis susisieksime!