Balio išmintis. Žalioji mokykla
Žalioji mokykla Balyje

Norom nenorom lyginu mokymąsi Lietuvoje ir Balyje. Čia daug gyvena šeimų pabėgusių iš tradicinės mokymosi sistemos. Kur ji bebūtų, Lietuvoje ar Anglijoje, sistema yra tai, kas mokinį įspraudžia į rėmus.

Į tai, koks turi būti, o ne tai, kas nori būti. Nes, kas nori būti, apskaičiuoti per daug sudėtinga. Per daug kintamųjų ir galvos skausmo. Lengviau pritemti mokinį prie protingų dėdžių ir tetų sukurto standarto.

Sakau pritemti, nes mokiniai savo noru retai prie jo eina. Jie nori būti unikalūs, kitokie nei visi, nori būti Savimi. Kai kurie išdrįsta būti Savimi ir eina Savo mokymosi keliu. Varu varomi pamiršta savo atsakomybę už mokymąsi ir ima skųstis nuobodžia mokymo programa.

Žalioji mokykla Balyje

Kiek kitaip yra čia, holistine vadinamoje Žalioje mokykloje (Green School). Akademinis mokymas čia ne toks stiprus, kadangi vertybės orientuojamos ne į tai.

Čia pabrėžiamas pasaulio pažinimas per aplinką, gamtą, gyvenimą, puoselėjamas sąmoningas santykis su aplinka.

Vaikai mokomi, kaip elgtis įvairiose situacijose, kaip tausoti gamtą, kaip harmonizuoti savo buvimą gamtoje, tarpusavio santykius. Pačioje mokykloje nėra langų ir durų, visi pastatai pastatyti iš bambuko.

Šalia mokyklos yra savas ūkis, auginamos įvairios daržovės, vaisiai, yra nemažas gyvūnų reabilitacijos centras ir netgi hidroelektrinė, saulės baterijos.

Kai į klasę pamokos metu įskrenda drugelis, pokalbio tema gali staiga nukrypti į jį – kas jis, ką jis veikia, iš kur jis… Orientuojamasi į tai, kas yra čia ir dabar.

Kasdien priminti jų atsakomybę už juos supančią aplinką – po pamokų išnešti iš klasės šiukšles, rūpintis mokyklos daržu, mandagiai kalbėti su mokytojais, klasiokais, jiems nereikia.

Buvimo kartu taisyklės nustatomos pačioje mokslo metų pradžioje ir palaipsniui net didžiausios nenuoramos elgesyje jos prigyja.

Patyčioms išsiplėsti sąlygų čia nėra. Vaikai greit išmoksta, kaip sustabdyti jiems nepatikusį klasioko elgesį.

Po kelių savaičių ar mėnesių, atsipalaidavę mokiniai, išgirsta mokytoją. Palengva atsiranda susidomėjimas matematika, gamtos pažinimu, joga, sodininkyste, muzika ar kuo kitu.

O kokie rezultatai?

Jie ypatingai pasijaučia per baigiamuosius dvyliktokų pristatymus – tos kalbos būna tokios stiprios, kad dažnai gali ir iki ašarų nuvesti. Ir visa tai yra apie ateitį, gamtos tausojimą, ekologiškumą.